chỗ này ,chỗ này

*

 photo SCv1EDBiphaacuteohoa16_zpsd8791daa.gif

.

SONCA BLOG CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA SẺ.CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT SÚC KHỎE DỒI DÀO,LUÔN BÌNH AN,VUI VẺ,MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.HAVE A NICE DAY

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

VIDEOCLIP ẢNH SONCA

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

THEME TÌNH YÊU LÃNG MẠNG [BLOG.YAHOO]


<style>
Theme love{}
Tạo hình nền toàn blog{}
body {background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/02Changebackgroundcolor.gif );background-attachment:fixed;}

#blog_img img {height:200px;}#blog_img img:hover {height:auto;}

#hd {
margin-bottom:14px;border-bottom:1px solid white;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nkltop5672.jpg ) repeat-y center;height:567px;}
#doc3 {
background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nklbd2.jpg  ) repeat-y top center;}
.sidebar {
width:230px;}
#bd {
width:920px;}
.two-col-left #yui-main .yui-b {
margin-left:230px;}
#ft {
background:#ffffff url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nklbot5282-1.jpg) no-repeat bottom center;height:528px;}
#asb-header{padding:0;background:repeat;font-size:0px;color:#fff;}

#article-single.bd, #article-list, pagination-bottom, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, #emotion-carousel {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/nentralowicomet.png  ) repeat;}
#asb-menu ul{border:none;}

Xóa bản quyền {}
#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nklbot5282-1.jpg ) no-repeat center;height:528px;width:1024px;margin-top:20px;}
#ft p {margin-bottom:0px;}
#ft li .divider {display:none;}


Trong suốt viền bài viết {}
#article-top-nav {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/trongsuotbigq-1.png ) no-repeat;border:none;}
#article-bottom-nav{background:transparent;border:none;}

Nền entry{}
#article-navigation {margin-bottom:0px;background:transparent;height:165px;}
#article-top-nav {margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/entry.png ) no-repeat;height:202px;}
#article-listing .article-listing-hd {font-size:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/entryyg-1.png  ) no-repeat center;height:118px;}

Ngăn dòng bài viết {}
#article-listing .article {margin-bottom:0px;border-top:hidden;background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/divid1202.gif ) no-repeat bottom center;}


Xóa module tâm trạng{}
#emotion-carousel{display:none;}


Xóa viền module nhỏ {}
#widget-externalSource .hd {display:none;}#search-result-info,
#article-listing-toggle, #widget-calendar .bd, #widget-recentVisitor .bd,
#widget-statistic .bd, #widget-calendar .bd, #widget-tag .bd, #widget-category
.bd, #widget-recentComment .bd, #widget-recentPost .bd {background:transparent;border:none;}#widget-calendar
.hd, #widget-recentVisitor .hd, #widget-statistic .hd, #widget-calendar .hd,
#widget-tag .hd, #widget-category .hd, #widget-recentComment .hd, #widget-recentPost
.hd {height:70px;}.sidebar {background:transparent;border:none;}


Xóa viền module chính toàn bộ blog{}
#yui-gen7, #yui-gen6, #yui-gen*, #ft ul {display:none;}.yui-t6 .yui-b.yui-t6 #yui-main .yui-b , #yui-main , #pagination-bottom, .yui-b #sidebar2, .widget {border:none !important;}a, a:visited, a:hover {color:#982ac1;}#article-navigation, #article-single, #article-supplement {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/trongsuotbigq-1.png );border:none;}
#asb-header #asb-header-ctn img {display:none;}
#asb-menu li,
#asb-menu li.current,
#asb-menu li.current a,
#asb-menu li a {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/trongsuotbigq-1.png );border:none;}
#article-single, #comment-form-wrapper, #article-supplement .yui-content , #comment-textarea, #article-single, #article-supplement {background:transparent;}
#article-listing {background:transparent!important;}.article-listing-ft {background:transparent;}#article-list {background:transparent;border:none !important;}#article-list.display-compact .img-wrap , #emotion-carousel {background:transparent;border:none !important;}
#emotion-carousel{display:none;}
#emotion-carousel {font-size:0px;}
Xóa thanh menu {}
#asb-menu ul{border:none;}
#asb-menu li{display:none;border:0px;}


Xóa nóc nhà {}
#asb-nav-update-ctn{display:none;}
#asb-nav-logo{display:none;}
#asb-header{font-size:0px;}
#asb-uh{border:none;}
#hd{border-bottom:0;}
#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}
#asb-nav-search{display:none;}
#asb-nav .divider {display:none;}
#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}
#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}

Nền cho nóc nhà {}
#hd{border-bottom:0;}
#asb-uh{border:none;height:20px;}
#asb-uh, #asb-nav {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/PHOTO%20HOA%20HONG/hn09.png  ) no-repeat center;}
#asb-nav li.nav-item a.nav-link{color:#8B008B;font-size:12px;}

Chỉnh sửa viền màu tổng số trang{}
#pagination-bottom{background:transparent url(http://i956.photobucket.com/albums/ae50/linda0725555666/a156/th_1300677.jpg );height:15px;}
.yut-pg-container .pg-current-page{background-color:#f9e0f8;border:1.5px outset #00FFFF;}
#pagination-bottom .pg-page {background-color: #7FFF00;}

Nền TOÀN khung cmt {}

Nền khung VIẾT cmt {}
#comment-form-wrapper #comment-form {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/11403337.png  ) repeat;}

Nền TRẢ LỜI cmt  tùy chỉnh font chữ cmt {}
#article-supplement{color: #DC143C;font-size:16px;font-size:16px;}
#comment-list .comment-content .user-link{font-family:Arial;font-weight:bold;color: #0000FF;font-size:15px;}


TRONG SUỐT NÓC NHÀ{}
#asb-nav-update-ctn{display:none;}
#asb-nav-logo{display:none;}
#asb-uh{border:none;}
#hd{border-bottom:0;}
#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}
#asb-nav-search{display:none;}
#asb-nav .divider {display:none;}
#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}
#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}

Xóa tiêu đề và mô tả blog{}
Blog-title{display:none;font-size:0px;}
Blog-description{display:none;font-size:0px;}

Trong suốt blog {}
#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel, #article-single.bd, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, .yui-b .sidebar{background:transparent;}

Thu gọn bài viết{}
#article-listing {background:transparent;float:left;width:715px;padding:0px;background:#fff;border:1px solid #ccc;}/*Căn chỉnh độ rộng, nền cho list bài viết*/
#article-list{display:block;float:left;padding:20px 7px;background:transparent;border:0px;position:relative;}/*Căn chỉnh danh sách bài viêt*/
#article-listing .article{border:0px;margin:0 20px 20px 20px;width:300px;float:left;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/mucluca.png) no-repeat center top;height:280px;padding:0px!important;}/*Thay nền và căn chỉnh từng bài viết*/
.article-listing-ft{width:715px;float:left;background:transparent;border:0px;}/*Căn chỉnh menu chuyển trang cuối list bài viết*/
#article-listing .emotion, .article .category, #article-listing .article .meta, #article-list .article .tag, #article-listing .article-listing-hd{display:none;}/*Xóa 1 số thẻ ko cần thiết như thư mục, tag,đếm comment..*/
#article-listing .article .summary{display:none;}/*Ẩn bài viết khi chưa rê chuột vào*/
#article-listing .img-wrap{width:208px;height:208px;}/*Căn chỉnh thumb ảnh*/
#article-listing .img-wrap img{width:100%;height:100%;max-width:100%;margin:20px 0px 0px 0px;}/*Căn chỉnh ảnh trong thumb*/
#article-listing .article .title{position:absolute;top:250px;left:40px;height:18px;width:240px;overflow:hidden;}/*Quy định vị trí tên bài viết, tự động ẩn bớt nếu tên quá dài*/

#article-listing .article:hover{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/muclucp.png) no-repeat center top;}/*Thay nền từng bài viết khi rê chuột vào*/
#article-listing .article:hover .title{position:absolute;top:20px;left:30px;color:#3B5998;font-size:12px;height:30px;overflow:hidden;}/*Căn chỉnh vị trí tên bài viết khi rê chuột vào*/
#article-listing .article:hover .summary{display:block;width:240px;padding:50px 0px 0px 30px;text-align:justify;}/*Hiện nội dung bài viết và căn chỉnh vị trí của nó*/
#article-listing .article:hover .img-wrap{display:none;}/*Ẩn ảnh thumb khi rê chuột vào*/
#article-listing .article .hd {position:absolute;top:0px;right:10px;width:80px;}/*Căn chỉnh phần sửa/Xóa cho chủ blog*/

Module
{}

Phần trong suốt, nên viền module {}
.sidebar{background:transparent;border:0px!important;}/*Trong suốt và xóa viền bao phủ các module*/
.widget{margin-bottom:10px;padding:0px;border:0px;}/*Tách các module và xóa viền và thay ảnh nền cho phần thân module*/
Căn chỉnh phần module profile{}
#w-profile-card{padding:0px;width:100%;} 
#w-profile-img-ctn{margin:0 auto;width:192px;padding-top:10px;}
#w-profile-card .quick-links {width:192px;margin:10px auto;}

Phần đầu cho từng module {}
#widget-calendar nav, .widget h3{display:none;}/*Xóa phần tên các module*/
#widget-userProfile .hd{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Admin.png ) no-repeat bottom;height:71px;}/*Module profile*/
#widget-category .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Category.png ) no-repeat bottom;height:71px;}   /*Module thư mục, nhóm*/
#widget-recentPost .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/RecentPost.png ) no-repeat bottom;height:71px;}  /*Module bài viết mới*/
#widget-recentComment .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/RecntComment.png ) no-repeat bottom;height:71px;}   /*Module bình luận mới*/
#widget-statistic .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Statistic.png ) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module thống kê*/
#widget-recentVisitor .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Recentistor.png ) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module khách ghé thăm*/
#widget-calendar .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Calendar.png) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module lịch*/
#widget-followingList .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Follwing.png ) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module blog yêu thích*/
#widget-tag .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Tag.png) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module từ khóa*/
#widget- photoslide .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Photoslide.png) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module photoslide*/

#sidebar1 #widget-externalSource .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Module.png) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module nguồn bên ngoài ở sidebar1*/
#sidebar2 #widget-externalSource .hd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Module.png) no-repeat bottom;height:71px;} /*Module nguồn bên ngoài ở sidebar2*/


Phần giữa cho từng module {}
#widget-userProfile .bd{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png ) ;}  /*Module profile*/
#widget-category .bd{background:url( http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}  /*Module thư mục, nhóm*/
#widget-recentPost .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}  /*Module bài viết mới*/
#widget-recentComment .bd {background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}  /*Module bình luận mới*/
#widget-statistic .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module thống kê*/
#widget-recentVisitor .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module khách ghé thăm*/
#widget-calendar .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module lịch*/
#widget-followingList .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module blog yêu thích*/
#widget-tag .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module từ khóa*/
#widget-photoslide.bd{background:url( http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png);}/*Module photoslide */

#sidebar1 #widget-externalSource .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module nguồn bên ngoài ở sidebar1*/
#sidebar2 #widget-externalSource .bd{background:urlhttp://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/midmodule.png );}/*Module nguồn bên ngoài ở sidebar2*/

Thay nền đuôi module{}

#widget-userProfile {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}  /*Module profile*/
#widget-category {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}/*Module thư mục, nhóm*/
#widget-recentPost  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom: 71px!important;} /*Module bài viết mới*/
#widget-recentComment  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}  /*Module bình luận mới*/
#widget-statistic {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}/*Module thống kê*/
#widget-recentVisitor  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}/*Module khách ghé thăm*/
#widget-calendar {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;}/*Module lịch*/
#widget-followingList  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;} /*Module blog yêu thích*/
#widget-tag  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;} /*Module từ khóa*/

#widget-photoslide  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;} /*Module photoslide */

#sidebar1 #widget-externalSource  {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;} /*Module nguồn bên ngoài ở sidebar1*/
#sidebar2 #widget-externalSource {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Bottmodule.png ) no-repeat bottom;padding-bottom:71px!important;} /*Module nguồn bên ngoài ở sidebar2*/

Nút home – Status – Avatar {}
#w-profile-name{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/Home.png ) center no-repeat;height:60px;text-decoration:blink;}
#w-profile-card .status{border-color:#800517;font-size:17 px;}
#w-profile-card .status .text{color:FF69B4;height:20px;}
#w-profile-card .status .text {color:4B0082;text-decoration:blink;}
#w-profile-card .status {}
#w-profile-status .status-bubble {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/PHOTO%20HOA%20HONG/59995229-1.gif  );}
#w-profile-img-root{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/phu.jpg  ) center no-repeat;height:300 px;}
#w-profile-img-ctn img{height:0px;width:0px;}

Thay toàn bộ icon cho các đề mục {}

#article-listing-toggle .ico{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/3tim-1.gif   ) no-repeat center;}
type>/*ins ion */
#widget-recentPost .bd ul li {list-style-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/128.gif  );}
#widget-category .bd ul li.clrfix a .ico{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/icobook.gif  ) no-repeat;}
#widget-recentComment .bd ul.force-wrap li{list-style-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/bigqpro2121.gif);}

Hiệu ứng khách mới vào{}
#widget-recentVisitor .bd {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/14822.gif  );border-color:# B22222;border-style:ridge;border-width:2;}
#widget-recentVisitor .bd .nickname{color:# 0000CD;}

Tạo hiệu ứng động, thay màu tên module “blog yêu thích” {}
#widget-followingList .bd {background:url(http://storm-heavens.fr/amitie/fdoluz3.jpg );border-color:DC143C;border-style:ridge;border-width:1.5px;}
#widget-followingList .bd .nickname{color:8B008B;}

Thay nền ô comment, font, chữ {}
#comment-form-wrapper #comment-form {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/nencmt-1.jpg ) repeat;height:150px ;}

#widget-recentPost li time{font-size:0px;}
.yut-pg-container .pg-previous, .yut-pg-container .pg-next, .yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-current-page, .yut-pg-container .pg-break {background:none;border-width:0px;font-size:18px;font-family:papyrus;color: #8A2BE2;}
Code tạo nội quy comment. {}

#ygubcmt .ft {background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/11Comment-1-1.png ) repeat ;height:250px;border: 0px ouset #DF01D7;}


Xóa ô tìm kiếm web{}
ygmasrchfrm {display:none;}

Trong suốt phần thanh menu trên nóc nhà{}
yuimenubar, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent;border-style:none;}

Sidebar ( module phụ) {}
.yui-b .sidebar{;font-size:17px;color: #F8F8FF;}

Màu link{}
a{color: #FF69B4;}

Thay hình mặt cười trong ô comment{}

emoticon{display:block;height:48px;width:48px;margin-bottom:3px;cursor:pointer;background:url(http://blog.uhm.vn/emo/girlcatinh/1.gif ); display:inline-block;zoom:1;float:left;margin-left:7px;}

Thay nền ô tâm trạng và post-top{}
#article-top-nav {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/entry-1.png ) no-repeat;height:202px;}
#emotion-carousel {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/PHOTO%20HOA%20HONG/trongsuot.png  ) no-repeat;height:201px;}
.emotion-content{display:none;}
#emotion-carousel .emotion-nav a {height:0px;}

Đổi màu chữ khi đã click vào link{}
a:visited{color: #7CFC00;text-decoration:none;}

Tạo hiệu ứng khi dê chuột vào link {}
a:hover{text-decoration:none;color:# FF4500;font-weight:bold;FONT-SIZE:20px;FONT-WEIGHT:bold;text-shadow:2px 2px 2px #f1cdf8;background-image:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/phao.gif  );}

Hiện ảnh khi dê chuột vào bài viết{}
#article-listing .bd:hover {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nklhieuung-2.jpg ) no-repeat;}

Đổi màu chữ, làm nhấp nháy tiêu đề bài viết{}
#article-single
.article .title{font-size:10px;text-align:center;color: #FFFAF0;text-decoration:blink;}
#article-list
.article .title{font-size:16px;text-
align:center;color: #FFD700;text-decoration:blink;}

Thay nền cho thanh menu {}

#asb-menu ul{border:none;background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/oie10749929.gif?t=1334471305) no-repeat right center;height:98px;border-width:0px;}


Thay icon mục hồ sơ của tôi. {}
#w-profile-card

Ngăn dòng comment: {}

#comment-list .comment-item{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/t-88.png ) center bottom no-repeat;border:0px none transparent;}

Đổi nền nút bấm “ đăng” {}
#comment-form span.yut-btn{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/LUUHUY.gif ) center no-repeat;border:0px none transparent;}

Hiệu ứng trả lời comment khi dê chuột{}
reply-history .reply-list .comment-item:hover{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/1744813wyf3z5wu61.gif ) no-repeat center top !important; border-color:#FF0080;border-style:groove;border-width:1px;}

Làm trong suốt ô tổng số bài viết{}
yut-pg-container .pg-previous, .yut-pg-container .pg-next, .yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-current-page, .yut-pg-container .pg-break {background:none;border-width:0px;font-size:20px;font-family:papyrus;color: #FF00FF;}

Thay chân post-top{}
#article-top-nav .ft .action-carousel-show, #article-carousel .ft .action-carousel-hide {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/167.gif   ) no-repeat center;}

Hiệu ứng emoticon{}
.emoticon:hover{display:block;height:30px;width:50 px;margin-bottom:3px;cursor:pointer;background:url("http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/mxms10.png");display:inline-block;zoom:1;float:left;margin-left:7px;}


Tạo chữ ký bằng ảnh cho blog. {}
#article-single .article-ft {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Theme%20love/nkltooball-1.jpg  ) no-repeat right;height:50 px;}

Đổi icon phần đếm số comment{}
#article-single .comment-count .ico{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/valentine46.gif ) no-repeat;width:100 px;50;}

Đổi màu số đếm trong module “ Nhóm” {}
#widget-category li em{color:# DC143C;}

Đổi icon cho phần tag của bài viết{}
.article .tag .ico {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Photo%20theme%20sunshine/15.gif  ) no-repeat;width:20px;height:11px;}
Tạo khung khi dê chuột vào nội dung comment và trả lời comment{}
#comment-list .comment-content .content:hover {border:1px groove #FF0080;}

Option xem thông tin người vào comment{}
#profilecard-hover .dd-menu {background:black;border:1px groove #FF0080;}
#profilecard-hover .dd-menu .gender{color:#F2F5A9;}
#profilecard-hover .dd-menu .action-change .following-status {color:#FF0040;}
#profilecard-hover .dd-menu .link {border:1px groove #FF0080;}
.yui-skin-sam .yui-panel {background:black;border:4px outset #D0FA58;}
#dialog-following .hd {background:black;color:#00FFFF;border:1px groove #FF0080;}
#dialog-following .bd {background:black;color:blue;border:1px groove #FF0080;}
#dialog-following .ft {background:black;color:blue;border:1px groove #FF0080;}
#dialog-following-setting .hd {background:black;color:#00FFFF;border:1px groove #FF0080;}
#dialog-following-setting .bd{background:black;color:blue;border:1px groove #FF0080;}
#dialog-following-setting .ft{background:black;color:blue;border:1px groove #FF0080;}


/*OT*/
.asb-searchbox span.yut-btn-search button{
.yui-b #sidebar1 #widget-externalSource .bd{padding:0px;}
.yui-b #sidebar1 #widget-externalSource .sandbox{width:200px!important;}
.asb-searchbox .bd{padding:5px;}
#dashboard-sidebar{float:right;}
#dashboard-main{float:left;}
.dashboard-widget #content, #inactive-widgets ul, #two-col-right, #two-col-left , #two-col-right .sidebar{background:transparent;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-next {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/next.png ) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/previous.png ) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}
.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/next.png ) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/previous.png ) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-page {background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/page.png) no-repeat center;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-current-page{background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/page1.png ) no-repeat center;border:0px;}
.yut-pg-container .pg-page:hover {color:white;background:transparent url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/page2.png ) no-repeat center;border:0px;}

#menu2 ul#menul li {margin:0 0 12px 0;float:left;height:32px;width:32px;}
#menu2 ul#menul a{padding:0px 30px 30px 0px;}
#menu2 ul#menul li a.setting1{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/settings.png ) no-repeat left top;}
#menu2 ul#menul li a.entry1{background:url(http://i1259.photobucket.com/albums/ii558/hopphoco/Hieu%20ung%20cho%20%20blog/doc.png ) no-repeat left top;}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ

Bạn có thể coppy link URL các icon về dán để biểu hiện cảm xúc,Sonca ngại thả code vào HTM...hihi..Mong các bạn lượng thứ.

SONCA CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM CHIA
SẺ. HAVE A NICE DAY

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

*

:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o  :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh .. BẠN HÃY COPPY CÁC KÝ TỰ SAU MẶT CẢM XÚC ĐƯA VÀO BÌNH LUẬN (NẾU THÍCH ) XIN CẢM ƠN NHIỀU .SONCA

Ảnh động Flash đẹpSLIDESHOW ẢNH

chỗ này